Indicadores cognitivos de la dislexia. En J.E. Jiménez (Coord). Dislexia en español: prevalencia e indicadores cognitivos, culturales, familiares y biológico (pp.45-61).

Autores: Jiménez, J.E. y Hernández-Valle, I. (2012).
Título: Indicadores cognitivos de la dislexia. En J.E. Jiménez (Coord). Dislexia en español: prevalencia e indicadores cognitivos, culturales, familiares y biológico (pp.45-61).
Editorial: Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2649-4

CLAVE: CL.